Rachunkowość - Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (121)

Zeszyty teoretyczne rachunkowości (121)

Cena: 60.00
Do koszyka
Spis treści :
Paweł Bielawski - Miary wartości w rachunkowości / 5
Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz - Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej ubezpieczycieli a porównania sektorowe / 19
Arleta Szadziszewska - Klasyfikacja i ujmowanie kosztów środowiskowych przedsiębiorstwa w sprawozdaniach zewnętrznych / 45
Katarzyna Tobór-Osadnik - Małgorzata Wyganowska - Przemysław Kabalski - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych / 71
Halina Waniak-Michalak - Działalność gospodarcza jako źródło finansowania działalności dobroczynnej organizacji pożytku publicznego / 99
Piotr Wójtowicz - Próba identyfikacji czynników determinujących kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania małych strat w spółkach publicznych w Polsce / 111
Katarzyna Zasiewska - Projektowane w Unii Europejskiej zmiany w zakresie rocznych sprawozdań finansowych mikropodmiotów / 131
Tomasz Sobczak - Wkład wybranych przedstawicieli rachunkowości w doskonalenie organizacji księgowości w Polsce międzywojennej / 141
Alicja Jaruga - Biogramy polskich myślicieli rachunkowości / 161
Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2012 r. przez szkoły wyższe w Polsce / 175
Informacja dla autorów / 177
Instructions for authors / 183

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne